Terminologia Forex – najważniejsze pojęcia dla inwestora

Terminologia ForexPrzed rozpoczęciem inwestowania na rynku walutowym Forex bezwzględnie należy zapoznać się z najważniejszymi pojęciami oraz terminologią, którą posługują się inwestorzy na całym świecie. Wiele z terminów nie posiada spolszczenia, dlatego warto jest dokładnie przeczytać definicję każdego z nich przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji.

Pary walutowe, kupno, sprzedaż oraz spread

W przeciwieństwie do giełdy na rynku Forex inwestuje się nie w zasoby, ale waluty, a dokładniej pary walutowe np., EUR/USD, GBP/EUR etc. Prawa walutowa składa się z waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. Każda para walutowa może występować w dwóch konfiguracjach np. USD/EUR oraz EUR/USD. Od waluty bazowej opłacamy depozyt zabezpieczający, a waluta kwotowana decyduje o zysku bądź stracie.

Kurs walut dzieli się na kurs kupna, czyli tak zwany bid, oraz kurs sprzedaży zwany ask. Kursy walutowe podawane są z dokładnością czterech miejsc po przecinku (np. 1,6543) z wyjątkiem japońskiego jena, którego wartość zapisuje się z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Ostatnia cyfra po przecinku to tak zwany pips, który jest minimalną wartością zmiany kursu. Czasami w terminologii znajdziemy pojęcie figury, która oznacza 100 pipsów.

Spread, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży oraz kupna waluty, oznaczana jest właśnie za pomocą pipsów. Na platformie do handlu przedstawiane są dwie wartości np. EUR/USD 1,6543/51. Pierwsza wartość przedstawia cenę sprzedaży, a druga cenę kupna. W tym przypadku pip wynosi 8, co oznacza, że aby nie stracić, cena waluty bazowej po kupnie wzrosnąć musi o wartość spreadu, czyli w tym wypadku 8 pipsów.

Lot oraz dźwignia finansowa

Jednostka transakcyjna na rynku Forex nosi nazwę lot. 1 lot równa się 100 000 jednostek danej waluty, czyli np. 100 tyś. dolarów bądź euro. Minimalny depozyt wymagany do rozpoczęcia inwestycji na rynku Forex to 1 mini lot, który jest odpowiednikiem 1000 jednostkom danej waluty (np. 1000 EUR, 1000 USD). Oznacza to, że aby zacząć inwestować w Forex online potrzebujemy zazwyczaj 1000 PLN.

Lewar, czyli dźwignia finansowa została stworzone, aby zwiększyć wartość kapitału inwestora. Wartość dźwigni zależy przede wszystkim od gracza, ale również od brokera. Wartość dźwigni wynosić może od 1:1 do nawet 200:1. Dzięki lewarowi wygrane na rynku walut mogą być naprawdę bardzo wysokie.

Długie i krótkie pozycje oraz mechanizmy stop loss i take profit

Na rynku Forex grać można na dwa sposoby: licząc na wzrost bądź spadek kursu. Pozycja długa polega na zakupie waluty, a następnie jej sprzedaży po wzroście jej wartości. Pozycja krótka polega na sytuacji odwrotnej, podczas której gracz wyprzedaje walutę w cenie wyższej, aby następnie kupić ją po niższej cenie.

Stop Loss (z ang. zapobieganie stratom) jest mechanizmem, dzięki któremu zapobiec możemy stratom w inwestycjach. Mechanizm ten automatycznie zamyka naszą pozycję, kiedy waluta osiąga oznaczony przez nas kurs.

Take Profit (z ang. odbierz zysk) polega na automatycznym zamknięciu naszej pozycji, kiedy przyniesie nam ona określony wcześniej zysk.

(Visited 23 times, 1 visits today)